Evaluarea Națională 2024: Calendarul examenelor și înscrierea record a absolvenților de gimnaziu

Single Post Images

În anul academic 2023-2024, sistemul educațional românesc se pregătește să organizeze o nouă sesiune a mult-anticipatei Evaluări Naționale. Acest examen crucial marchează finalul studiilor gimnaziale și jalonează trecerea către următoarea etapă a parcursului educațional al elevilor. Cu o importanță covârșitoare în determinarea admiterii în instituțiile liceale de prestigiu, Evaluarea Națională a atras un număr record de înscriși în acest an, depășind 160.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a.

Semnificația Evaluării Naționale

Evaluarea Națională reprezintă un moment crucial în viața academică a elevilor, având un impact semnificativ asupra traiectoriei lor educaționale ulterioare. Acest examen riguros evaluează cunoștințele și abilitățile dobândite de studenți pe parcursul anilor de studiu în cadrul ciclului gimnazial. Rezultatele obținute la această evaluare sunt utilizate în calcularea mediei de admitere, care determină eligibilitatea elevilor pentru înscrierea în liceele dorite.

Numărul Record de Înscrieri

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, în acest an s-a înregistrat un număr fără precedent de peste 160.400 de absolvenți de gimnaziu care s-au înscris pentru a susține Evaluarea Națională. Această cifră impresionantă reflectă importanța crucială acordată acestui examen de către elevi și familiile lor, subliniind dorința puternică de a obține rezultate excelente și de a-și asigura un viitor academic de succes.

Organizarea Examenului

Centrele de Examen

Evaluarea Națională va fi organizată în 3.392 de unități de învățământ și centre de examen special amenajate pe întreg teritoriul țării. Aceste locații au fost selectate cu atenție pentru a asigura un mediu propice desfășurării corespunzătoare a probelor și pentru a facilita accesul elevilor.

Accesul Elevilor

Elevii înscriși la Evaluarea Națională vor avea acces în centrele de examen în intervalul orar 8:00 - 8:30, în fiecare zi de probă. Este esențial ca aceștia să dețină un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. În cazul în care este necesar, elevii pot solicita pagini suplimentare pentru executarea schemelor și a desenelor, putând utiliza și creioane negre în acest scop.

Calendarul Probelor

Evaluarea Națională 2024 va cuprinde trei probe distincte, programate în zile consecutive. Iată calendarul detaliat al examenului:

Proba la Limba și Literatura Română

Data: Marți, 25 Iunie 2024 Ora începerii: 9:00 Durată: 120 de minute (2 ore)

În cadrul acestei probe, elevii vor primi o broșură cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Aceasta va testa abilitățile lor de exprimare scrisă, comprehensiune și analiză literară în limba română.

Proba la Matematică

Data: Joi, 27 Iunie 2024 Ora începerii: 9:00 Durată: 120 de minute (2 ore)

Proba la matematică va evalua cunoștințele elevilor în domenii precum algebră, geometrie, statistică și probabilități. Elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne, similar probei anterioare.

Proba la Limba și Literatura Maternă

Data: Vineri, 28 Iunie 2024 Ora începerii: 9:00 Durată: 120 de minute (2 ore)

Această probă este destinată elevilor care au studiat o limbă maternă diferită de limba română. Aceștia vor susține un examen similar celui de la limba și literatura română, însă în limba lor maternă respectivă.

Facilități pentru Elevi cu Nevoi Speciale

Ministerul Educației a luat măsuri pentru a asigura condiții echitabile și șanse egale pentru toți elevii care susțin Evaluarea Națională. În acest sens, elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare pot beneficia de prelungirea timpului de lucru cu maximum două ore suplimentare. Această facilitate va fi acordată de către Comisia Județeană/a Municipiului București de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor.

Interdicții și Măsuri de Siguranță

Pentru a asigura integritatea examenului și a preveni orice tentativă de fraudă, Ministerul Educației a impus o serie de interdicții și măsuri de siguranță stricte:

  • Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare, cum ar fi manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate sau culegeri.
  • De asemenea, nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile sau a instrumentelor electronice de calcul, stocare de informații sau comunicare.
  • Elevii nu au voie să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare. Acestea trebuie lăsate în sala de depozitare stabilită de - comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen.
  • Refuzul de a depozita obiectele personale în sala desemnată va duce la neacceptarea elevului respectiv la examen.
  • Probele vor fi monitorizate audio-video pentru a preveni orice tentativă de fraudă sau nereguli.

Afișarea și Contestarea Rezultatelor

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale vor fi afișate în data de 3 iulie, până la ora 14:00. Elevii care doresc să conteste notele obținute pot depune contestații la centrele de examen sau le pot transmite prin mijloace electronice, în următoarele intervale de timp:

3 iulie: 16:00 - 19:00 4 iulie: 8:00 - 12:00 În momentul depunerii contestației, elevii trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Această declarație trebuie semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori.

Rezultatele Finale și Comunicarea Anonimizată

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2024 vor fi afișate în data de 9 iulie. Pentru a respecta Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, comunicarea rezultatelor se va face în mod anonimizat, prin utilizarea codurilor individuale care înlocuiesc numele și prenumele elevilor. Aceste coduri vor fi distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Rezultatele vor fi afișate atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, asigurând transparența și accesul facil la informații pentru toți cei implicați.

Calcularea Mediei de Admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este calculată ca media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. Această medie este reprezentată de media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.

Asistență și Sesizări

Pentru a facilita un proces cât mai eficient și pentru a răspunde eventualelor întrebări sau sesizări, Ministerul Educației a pus la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100. Acest număr de telefon va fi disponibil pe durata probelor scrise ale Evaluării Naționale, permițând sesizarea oricăror disfuncționalități sau nereguli întâmpinate în desfășurarea examenului.

Platforma Digitalizată pentru Evaluare

În scopul de a eficientiza procesul de evaluare și de a ține pasul cu tendințele tehnologice, activitățile din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se vor realiza prin intermediul unei platforme dedicate evaluării digitalizate. Această inițiativă vizează modernizarea și optimizarea procesului de examinare, asigurând un mediu sigur și ușor de utilizat pentru elevi și evaluatori.

Accesibilitatea Subiectelor și a Baremelor de Corectare

În fiecare zi cu probă scrisă, începând cu ora 15:00, subiectele și baremele de corectare vor fi disponibile pe site-ul subiecte.edu.ro. Această măsură de transparență permite elevilor, familiilor și cadrelor didactice să aibă acces la informațiile esențiale privind examenul, facilitând pregătirea și înțelegerea cerințelor.

Concluzii

Evaluarea Națională 2024 se anunță a fi o etapă crucială în parcursul educațional al unui număr record de absolvenți de gimnaziu. Prin organizarea riguroasă, măsurile de siguranță stricte și accesibilitatea informațiilor, Ministerul Educației se angajează să ofere un mediu echitabil și transparent pentru toți elevii implicați. Acest examen reprezintă o oportunitate esențială pentru studenți de a-și demonstra cunoștințele și abilitățile dobândite, deschizând calea către instituțiile liceale de prestigiu și către un viitor academic de succes.


Marele Cercetător

Marele Cercetător, recunoscut pentru capacitatea sa de a transforma cele mai complicate teorii într-un spectacol de comedie, este un autor celebru care face știința accesibilă și amuzantă pentru toată lumea. Cu un halat de laborator plin de pete de diverse culori și ochelari care mereu cad de pe nas, el reușește să explice legile fizicii prin experimente nebunești și glume spumoase. Fiecare carte a sa este un amalgam de ecuații și râsete, cu pagini pline de anecdote despre eșecurile sale amuzante în laborator și descoperirile accidentale. Marele Cercetător este cunoscut pentru invențiile sale trăsnite, cum ar fi "Robotul care dansează" și "Formula secretă a glumei perfecte." Cu o minte briliantă și un simț al umorului de neegalat, el demonstrează că știința poate fi nu doar educativă, ci și extrem de distractivă. Marele Cercetător este, fără îndoială, geniul hilar al lumii științifice!